Zespół

StartZespół

Zarządzanie projektem


Jan_Dumański.png
Jan Dumański Dyrektor jan.dumanski@gumed.edu.pl
Arkadiusz_Piotrowski.png
Arkadiusz Piotrowski Zastępca dyrektora arkadiusz.piotrowski@gumed.edu.pl
Agata_Wojdak.png
Agata Wojdak Koordynator i administrator projektu agata.wojdak@gumed.edu.pl
Natalia_Filipowicz.png
Natalia Filipowicz Koordynator projektu natalia.filipowicz@gumed.edu.pl


Grupa badawcza: Utrata chromosomu Y w chorobach człowieka


Jan_Dumański.png
Jan Dumański Lider grupy jan.dumanski@gumed.edu.pl
Edyta_Rychlicka-Buniowska.png
Edyta Rychlicka-Buniowska Doktor z zaawansowanym stażem edyta.rychlicka-buniowska@gumed.edu.pl
Magdalena_Wójcik.png
Magdalena Wójcik Młody doktor magdalena.wojcik@gumed.edu.pl
Wiktoria_Stańkowska.png
Wiktoria Stańkowska Doktorant wiktoria.stankowska@gumed.edu.pl


Grupa badawcza: Mozaicyzm w postzygotycznych mutacjach autosomalnych


Arkadiusz_Piotrowski.png
Arkadiusz Piotrowski Lider grupy arkadiusz.piotrowski@gumed.edu.pl
Magdalena_Koczkowska.png
Magdalena Koczkowska Doktor z zaawansowanym stażem magdalena.koczkowska@gumed.edu.pl
Maciej_Jaśkiewicz.png
Maciej Jaśkiewicz Technik maciej.jaskiewicz@gumed.edu.pl
Monika_Horbacz.png
Monika Horbacz Doktorant/Technik monika.horbacz@gumed.edu.pl
Maria_Andreou.png
Maria Andreou Doktorant maria.andreou@gumed.edu.pl
Justyna_Prokopiuk.png
Justyna Prokopiuk Doktorant justyna.prokopiuk@gumed.edu.pl


Grupa badawcza: Grupa biologii obliczeniowej – charakteryzowanie typów komórek przy pomocy właściwości chromatyny


Jakub_Mieczkowski.png
Jakub Mieczkowski Lider grupy jakub.mieczkowski@gumed.edu.pl
Marcin_Jąkalski.png
Marcin Jąkalski Młody doktor marcin.jakalski@gumed.edu.pl
Urszula_Ławrynowicz.png
Urszula Ławrynowicz Technik urszula.lawrynowicz@gumed.edu.pl
Elyas_Mohammadi.png
Elyas Mohammadi Doktorant elyas.mohammadi@gumed.edu.pl
Adrian_Perdyan.png
Adrian Perdyan Doktorant adrian.perdyan@gumed.edu.pl
Ayse_Yigit.png
Ayse Yigit Doktorant ayse.yigit@gumed.edu.pl
team.png
Michał Zięba Specjalista IT mzieba@itgumed.com.pl


Biobank


Natalia_Filipowicz.png
Natalia Filipowicz Koordynator/Doktor z zaawansowanym stażem natalia.filipowicz@gumed.edu.pl
Kinga_Drężek.png
Kinga Drężek Technik kinga.drezek@gumed.edu.pl
Mikołaj_Koszyński.png
Mikołaj Koszyński Technik mikołaj.koszynski@gumed.edu.pl


Byli pracownicy/absolwenci

  • Dariusz Kędra, Koordynator/Doktor z zaawansowanym stażem
  • Paweł Olszewski, Doktor z zaawansowanym stażem
  • Anna Kostecka, Technik
  • Katarzyna Chojnowska, Doktor z zaawansowanym stażem
  • Katarzyna Bisewska, Administrator projektu
  • Ulana Juhas, Technik
  • Marco Günthel, Technik
  • Katarzyna Duzowska, Student stażysta, technik
  • Bartosz Sobocki, Student stażysta
  • Mikołaj Opiełka, Student stażysta