OLD Partner strategiczny

StartOLD Partner strategiczny

Zagranicznym partnerem strategicznym jest Uniwersytet w Uppsali, jeden z najlepszych uniwersytetów światowej klasy. Partner strategiczny będzie współpracował z nowym centrum doskonałości MAB nie tylko naukowo, ale również w dużej mierze w przekazywaniu jednostce najlepszych praktyk z zakresu zarządzania nauką, badaniami i komercjalizacji wyników naukowych.

uu.jpg