Projekt

StartProjekt
Rozwiń

prof. Jan Dumański
prof. Jan Dumański
prof. Arkadiusz Piotrowski
prof. Arkadiusz Piotrowski

Międzynarodowa Agenda Badawcza (MAB) – Laboratorium Medycyny 3P (ang. Preventive, Personalized, Precision) to wspólna specjalistyczna jednostka badawcza Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji.

Celem projektu są badania nad anomaliami genetycznymi nabytymi w ciągu życia jako czynnikami ryzyka nowotworów i innych chorób. Naukowcy będą zajmować się przede wszystkim badaniami nad rozwojem raka piersi u kobiet, raka prostaty u mężczyzn, raka okrężnicy i pęcherza u obu płci, choroby Alzheimera u mężczyzn w związku z występującą u nich utratą chromosomu Y. Badania te mogą doprowadzić do znalezienia nowych biomarkerów ryzyka rozwoju raka oraz pozwolić na lepsze poznanie wczesnych etapów rozwoju choroby Alzheimer’a.

Liderami projektu są wybitni naukowcy: prof. dr Jan Dumański z Wydziału Immunologii, Genetyki i Patologii Uniwersytetu w Uppsali oraz dr hab. Arkadiusz Piotrowski, prof. nadzw. z Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed.

Zmiany w genomie powstające w ciągu całego życia nazywane są mutacjami pozygotycznymi (postzygotic mutations, PZM). Obejmują one szeroki zakres mutacji: od zmiany pojedynczego nukleotydu, przez rearanżacje strukturalne w chromosomach, aż po aberracje całych chromosomów. PZM są tak częste i powszechne, że prawdopodobnie w całym organizmie nie ma dwóch komórek, które byłyby identyczne pod względem genetycznym. Kluczowymi czynnikami warunkującymi skuteczność leczenia nowotworów i innych chorób są profilaktyka i diagnostyka, które umożliwiają wczesne wykrycie choroby. Molekularne metody diagnostyczne oparte o analizę DNA pozwalają na wykrycie szkodliwych zmian w sekwencji genomu człowieka, tj. mutacji, a także wykrycie wczesnych zmian genetycznych, tzw. mutacji somatycznych w tkance „źródłowej”, z której wywodzi się rak, zanim wystąpią objawy kliniczne choroby. Nadrzędnym celem projektu jest identyfikacja i ocena funkcjonalna tych mutacji.

W pierwszych latach działania jednostki naukowcy będą próbowali zidentyfikować konkretne mutacje pozygotyczne najbardziej istotne z punktu widzenia podatności na te choroby. Wymaga to zgromadzenia kilku tysięcy próbek klinicznych, pobranych specjalnie do tego celu, od pacjentów z różnymi typami nowotworów i w różnych stadiach zaawansowania choroby. Aby określić rodzaj, mechanizm i częstość występowania w nich PZM, naukowcy przeprowadzą szereg zaawansowanych analiz genetycznych i molekularnych. Jednym z ciekawszych problemów badawczych, które będą analizowane w nowym ośrodku jest utrata chromosomu Y (LOY) zachodząca w leukocytach mężczyzn i przyczyniająca się do powstania wielu chorób, w tym nowotworowych, Alzheimera czy miażdżycy. Zjawisko to może wyjaśniać obserwowaną różnicę w długości życia pomiędzy kobietami a mężczyznami, na niekorzyść mężczyzn.

Tytuł projektu: „Mutations acquired during lifetime that lead to increased risk for human disease, with focus on cancer”

Termin: 01.09.2018 – 31.08.2023

Liderzy: Prof. Jan Dumański, Prof. Arkadiusz Piotrowski

Partner strategiczny: Uniwersytet w Uppsali

Wsparcie finansowe: 39 222 610 PLN

Finansowanie: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Międzynarodowe Agendy Badawcze
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020